Cryptoquip Answer for 04/13/2019

KH E FYXCYJ COBCB AYTJ UPABKXEW HKCROBB WOZOW, K JOXQYR PO KB WYYQKRS EC CPO ZKSYJ UKXCTJO.

TODAY’S CLUE: W = L

Continue reading “Cryptoquip Answer for 04/13/2019”