Cryptoquip Answer for 04/09/2019

Z’P OIYMPYAUCE FZMOV YR WJNZIS IY TJMOOM JIV FWAU UFMASSCZIS RZIJITZJCCE. Z IOOV J NYTJFZYI!

TODAY’S CLUE: F = T

Continue reading “Cryptoquip Answer for 04/09/2019”