Cryptoquip Answer for 06/27/2020

QINZ QYWBS XYW JNBB ATKAERAR VYC N JYOKNEX KCYSWJUEP HWHHBA PWO?  ZIA JYRZ YV JIAQUEP HWRUEARR.

TODAY’S CLUE: B = L

Continue reading “Cryptoquip Answer for 06/27/2020”