Cryptoquip Answer for 02/17/2019

PC DKT EHNMI XKLHVKGD NVKTE BKAPEPMNA BNOEPHX’ HAHMEPKJX CKO MNJGPGNEHX, PX EINE BOPLNOD HGTMNEPKJ?

TODAY’S CLUE: B = P

Continue reading “Cryptoquip Answer for 02/17/2019”